VĂN HÓA - XÃ HỘI

QUỐC PHÒNG AN NINH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KINH TẾ, ĐÔ THỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓNG SỰ ẢNH

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM

Tập huấn chuyên đề Chỉ thị 62-CT/TW về công tác người Hoa trong tình...

Nhằm cung cấp, trao đổi thêm thông tin cho cấp ủy các cơ sở, Ban điều hành các khu phố có đông người Hoa...

Danh sách cán bộ

Họ và Tên  Chức vụ  Hoàng Thị Thu Liên  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Trần Thị Thu Hà  Phó Bí thư Đảng ủy  Thái Văn Bình  Phó Chủ tịch...

Lịch sử đảng bộ phường

Nội dung lịch sử đảng bộ phường LSDB PNL(22-8)

Sơ đồ tổ chức

nội dung Sơ đồ tổ chức

Thông tin Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch...

Thông tin Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão 📌 Ông...

BÀI VIẾT THEO THỜI GIAN

"Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân."

"Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang
."

"Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước."

"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong."

"Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân."

"Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình."

LƯỢT TRUY CẬP

00015255
Hôm nay : 9
Tháng này : 167
Tổng cộng : 15255

THÔNG TIN LIÊN HỆ