Xây dựng phong trào thi đua quyết thắng thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị

21
Ngày 23/11/2018, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 và Cụm thi đua 3 LLVT TPHCM tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM.
Trong năm 2018, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”. Công tác thi đua, khen thưởng và xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến được Đảng ủy – Ban Chỉ huy quân sự quận quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, sâu rộng nghiêm túc ở cả ba khâu “phát hiện, xây dựng và nhân rộng”, góp phần quan trọng cổ vũ, động viên và thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng ngày càng phát triển. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Minh Tấn đề nghị năm 2019 cấp ủy chỉ huy các đơn vị, cán bộ, đảng viên phải thống nhất quan điểm chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua quyết thắng thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị 235-CT/ĐUQK của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 của Bộ Quốc Phòng, Chỉ thị 333 của Tư lệnh Quân khu.