ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO TRIỂN KHAI THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN ĐỂ MUA MÁY TÍNH, THIẾT BỊ PHỤC VỤ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

247