Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão triển khai Quyết định số 4077/QĐ_UBND ngày 04/11/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách, bảo hiểm xã hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Thành phố đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố.

27

4077_1