TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

111

Thực hiện kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão về tổ chức tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão. Đảm bảo cho nhân dân thuận tiện hơn, giảm thời gian đi lại cũng như nâng cao hiệu quả sự hài lòng hơn trong việc thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính.

Sáng ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tham dự buổi tuyên truyền có: Ông Lê Tấn Đạt – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thường trực UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội phường; đại diện cấp ủy chi bộ 7 khu phố, trưởng – phó khu phố 7 khu phố, 96 tổ trưởng – tổ phó tổ dân phố và toàn thể cán bộ, công chức phường.

Mời bà Hồ Thị Quyên – Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là báo cáo viên buổi tuyên truyền.

  

Tại buổi tuyên truyền, bà Hồ Thị Quyên – Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể, chi tiết về dịch vụ công trực tuyến 4 mức độ. Và hiện nay Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão đang tiến tới xây dựng chính phủ điện tử, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo là thước đo hiệu quả công việc đội ngũ cán bộ, công chức, muốn người dân trên địa bàn phường thuận tiện hơn trong việc thực hiện hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại hơn.

Tiếp đó, cán bộ Ủy ban nhân dân phường hướng dẫn người dân về cách thức truy cập trang thông tin điện tử thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân phường đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về cách thức đăng ký các hồ sơ, biểu mẫu đối với 5 thủ tục được sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực hộ tịch.

Đồng thời, Ông Lê Tấn Đạt – Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão thông tin đến người dân sắp tới Ủy ban nhân dân phường sẽ trang bị một máy vi tính tại quầy tiếp dân và phân công đoàn viên chi đoàn cơ quan hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão.