Thông tin Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão

291

Thông tin Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão

📌 Ông Lê Tấn Đạt – Bí thư Đảng ủy phường – Số điện thoại liên hệ: 0908220004: Chỉ đạo chung công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường.

📌 Ông Nguyễn Hoàng Tâm – Chủ tịch UBND phường – Số điện thoại liên hệ: 0908242245: Chỉ đạo, điều phối lực lượng và xử lý tình huống phát sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

📌 Ông Huỳnh Thăng Long – Trưởng Công an phường – Số điện thoại liên hệ: 0908249101: Tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến An ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

📌 Bà Phạm Thị Phương Dung – Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường – Số điện thoại liên hệ: 0934020589: Tiếp nhận công tác chăm lo An sinh xã hội cho các khu cách ly trên địa bàn phường.

📌 Bà Lý Thị Tuyết Hằng – Trưởng Trạm Y tế phường – Số điện thoại liên hệ: 0982240104: Tiếp nhận thông tin các trường hợp có biểu hiên bệnh Covid-19 trên địa bàn phường.