Tập huấn chuyên đề Chỉ thị 62-CT/TW về công tác người Hoa trong tình hình mới.

2375

Nhằm cung cấp, trao đổi thêm thông tin cho cấp ủy các cơ sở, Ban điều hành các khu phố có đông người Hoa sinh sống tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác ngưòi Hoa trên điạ bàn quận 1. Sáng ngày 15/10/2008 tại Quận ủy quận 1, Ban Dân Vận Quận ủy phối hợp Ban công tác người Hoa Thành phố tổ chức buổi tập huấn chuyên đề Chỉ thị 62-CT/TW cuả Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới” cho các Đồng chí cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận – các đoàn thể Quận, Phường và Cấp ủy Chi bộ, Ban điều hành các khu phố có đông người Hoa sinh sống. Báo cáo viên cho buổi tập huấn là Đ/c Dao Nhiễu Linh, Phó Ban Dân Vận Thành ủy – Trưởng Ban công tác người Hoa Thành phố. Nội dung buổi học hay, phong phú, ngoài việc tập huấn nội dung cơ bản của Chỉ thị 62 của Ban Bí thư Trung ương, được ban hành ngày 08/11/1995 về “Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới” với 4 nguyên tắc, 3 mục tiêu, 5 phương châm, 5 chính sách cụ thể và 6 yêu cầu, sau 13 năm được ban hành đến nay những nội dung của Chỉ thị này vẫn còn phù hợp, còn giá trị nên yêu cầu tiếp tục thực hiện trong tình hình hiện nay của đất nước về công tác dân tộc, sau những tác động bối cảnh của đất nước 22 năm đổi mới đất nước, 13 năm thực hiện Chỉ thị, 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết TW 7 khóa IX về công tác dân tộc và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam – Trung Quốc tốt đẹp và đối với tình hình người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh với những mặt tích cực lẫn hạn chế, còn báo cáo thêm về lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình hoạt động và số lượng hội quán, nhóm ngôn ngữ chính, di tích lịch sử, số nhân khẩu và các chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị khác của Đảng và Nhà nước.


nbsp;nbsp; Đồng chí Dao Nhiễu Linh đánh giá cao việc thực hiện công tác người Hoa tại Quận 1 được Đảng, Chính quyền, các Ban ngành đoàn thể và Cấp ủy các cơ sở Đảng cũng như các phường có đông người Hoa sinh sống quan tâm rất nhiều về mọi mặt đã giúp cho đồng bào người Hoa yên tâm làm ăn sinh sống.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;