Quan tâm công tác bố trí, đào tạo, chăm lo nhân sự

22
Ngày 15/9/2017, đoàn giám sát do Trưởng ban Pháp chế HĐND Quận 1 Nguyễn Duy An làm trưởng đoàn làm việc với UBND Quận 1 về tình hình hoạt động, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp và chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.
Theo báo cáo của UBND Quận 1, đơn vị luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Năm 2016, UBND quận tổ chức dự 11 lớp đào tạo và 10 lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng cho 3.327 lượt người với tổng kinh phí trên 364 triệu đồng; trong 7 tháng đầu năm 2017, tổ chức 16 lớp đào tạo và 7 lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng cho 3.432 lượt người với tổng kinh phí trên 483 triệu đồng.

Năm 2016 và 2017, sử dụng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp của UBND quận thấp hơn chỉ tiêu thành phố giao; nhằm phòng chống tham nhũng đã chuyển đổi vị trí công tác 57 trường hợp; đã tinh giản 21/27 người theo mục tiêu tinh giản 10% biên chế đến năm 2021.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, UBND quận thành lập 3 Tổ kiểm tra công vụ trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017 đối với các phòng ban thuộc UBND quận, các phường, các đơn vị sự nghiệp, trường học; các đơn vị sự nghiệp và UBND phường đã thành lập các Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Qua đánh giá, phân loại năm 2016 có 39/3.968 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại UBND quận, 10 phường, các đơn vị sự nghiệp, trường học không hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

 

Tại buổi làm việc, UBND quận giải trình với đoàn giám sát về hoạt động kiểm tra công vụ; công tác rà soát, cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức; chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với nhân sự và đảm bảo công việc của đơn vị; đánh giá cán bộ công chức gắn với tinh giản biên chế; sử dụng cán bộ không chuyên trách của phường đúng chức năng nhiệm vụ; quan tâm đảm bảo chế độ chính sách cho diện hợp đồng lao động;…
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND Quận 1 Nguyễn Duy An đề nghị UBND quận lưu ý UBND 10 phường trong kiểm tra công vụ cần đánh giá cán bộ, công chức về hoàn thành nhiệm vụ bên cạnh thực hiện các  nội qui; Phòng Nội vụ rà soát các chức danh luân chuyển vị trí công tác, cùng với Ban tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy thông qua các chức danh này để làm tốt công tác tư tưởng cho đối tượng an tâm điều chuyển; thông tin cho các phường hiểu đúng về đề án tinh giản biên chế để không áp lực trong tuyển dụng nhân sự;…