LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG QUÝ 3 VÀ QUÝ 4 NĂM 2020

45

 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ sáu hàng tuần: Sáng từ 08g00-11g00; Chiều 14g00-17g00.

Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, 238-240 Đề Thám.

STT Họ và tên Chức danh Thời gian

tiếp công dân

Số điện thoại
01 Nguyễn Hoàng Tâm Chủ tịch UBND phường 03/7/2020

24/7/2020

14/8/2020

04/9/2020

25/9/2020

16/10/2020

06/11/2020

27/11/2020

18/12/2020

0908 242 245
02 Cao Hồng Việt Phó Chủ tịch

UBND phường

10/7/2020

31/7/2020

21/8/2020

11/9/2020

02/10/2020

23/10/2020

13/11/2020

04/12/2020

25/12/2020

0908 393 993
03 Huỳnh Mẫn Phó Chủ tịch

UBND phường

17/7/2020

07/8/2020

28/8/2020

18/9/2020

09/10/2020

30/10/2020

20/11/2020

11/12/2020

0983 788 814