Đổi mới, sáng tạo, phục vụ tốt công tác tiếp công dân

14
Ngày 15/8/2017, đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ do Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Quốc Văn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND Quận 1 về tình hình thi hành pháp luật tiếp công dân, kiểm soát thủ tục hành chính.

Với đặc điểm là quận trung tâm TPHCM diễn ra nhiều sự vụ sự việc, Quận ủy – UBND Quận 1 quan tâm chỉ đạo thường xuyên giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Từ ngày 1/7/2014 đến 1/6/2017, UBND quận tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật cho 1.752 lượt cán bộ, công chức; tiếp nhận và xử lý 2.558 đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo UBND quận tiếp công dân 122 buổi đã giải quyết 726 trường hợp của 2.199 lượt người; ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận giải quyết 484/488 đơn thư; UBND quận thực hiện 7 cuộc thanh tra đối với 11 đơn vị đã chấn chỉnh hạn chế thiếu sót trong quá trình tiếp công dân; tiếp 5.005 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân, việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn được theo dõi, cập nhật trên hệ thống phần mềm vi tính và hệ thống số sách theo qui định.
Bên cạnh đó, UBND Quận 1 niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo được UBND TPHCM công bố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời trên Trang thông tin điện tử của UBND quận.

Đến nay, UBND quận đang tiếp nhận 125 thủ tục hành chính, có tổng số 33 phần mềm, 6 dịch vụ công qua mạng, thực hiện kênh tương tác trực tuyến với dân trên Trang thông tin điện tử của UBND quận. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, UBND quận giải quyết 598 thông tin phản ánh qua đường dây nóng.
Tại buổi làm việc, Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Quốc Văn đánh giá cao công tác tiếp công dân tại Quận 1 luôn đổi mới, sáng tạo, hướng tới sự chuyên nghiệp, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, thực hiện tốt phối hợp liên ngành trong giải quyết vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, đảm bảo an ninh. Đoàn công tác ghi nhận 19 kiến nghị, đề xuất của UBND Quận 1 về các nội dung: điều chỉnh lại tần suất tiếp công dân của người đứng đầu UBND cấp huyện; tập huấn nghiệp vụ kỹ năng cho cán bộ tiếp công dân; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung kết nối giữa thành phố, quận, phường về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; điều chỉnh điều 10 Luật Khiếu nại năm 2011 bổ sung cho phép người khiếu nại được quyền rút khiếu nại trực tiếp; điều chỉnh điều 13 Luật Tố cáo năm 2011 bổ sung qui định về thẩm quyền giải quyết đối với tố cáo hành vi vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, người lao động; xem xét bổ sung qui định về chế độ bồi dưỡng cho công chức được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết đơn thư;…