Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tháng cao điểm về cải cánh hành chính “trong ngày – không hẹn”

27

Thực hiện tháng cao điểm về cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục triển khai thông báo về việc thực hiện “Tuần lễ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong ngày – không hẹn”. Ủy ban nhân dân phường tiếp tục thực hiện theo tinh thần thông báo số 145 ngày 14/6/2021, trong đó tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện trong tháng 11 năm 2021, bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến 30/11/2021.

Thông báo triển khai đến toàn thể Cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn được biết.

145-1 TB TO CHUC TUAN LE TIEP NHAN HO SO VA TRA KQ TRONG NGAY