Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm quý 4 năm 2018 cho 267 quân nhân dự bị

56

Ngày 14/12/2018, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức sinh hoạt thông báo tình hình thời sự và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 267 quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên quý IV năm 2018. Tham dự có đồng chí Trung tá Lê Văn Dũng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận và các đồng chí đại diện các cơ quan Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh thành phố, cơ quan quân sự quận.

Tại buổi sinh hoạt, Trung tá Lê Văn Dũng đã thông tin một số nội dung: tình hình thời sự, chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước trong thời gian gần đây; tình hình lực lượng vũ trang về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong quý IV năm 2018, phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2019; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý đơn vị của quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; đồng thời đánh giá nhiệm vụ lực lượng dự bị động viên của Quận 1 trong thời gian qua đã tập trung nghiêm túc, quân số ổn định theo biên chế, chấp hành nghiêm mệnh lệnh tập trung tham gia huấn luyện.

Trung tá Lê Văn Dũng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan quân sự quận tiếp tục tăng cường quản lý nguồn dự bị động viên; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất

Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 chi trả phụ cấp trách nhiệm quý 4 năm 2018 cho 267 quân nhân dự bị động viên đang giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên với tổng số tiền trên 94 triệu đồng.